U bent hier: Home

toomoment peuters 3 april 2020

Het toonmoment voor nieuwe peuters van 3 april 2020 kan omwille van de coronamaatregelen niet plaatsvinden. 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, worden alle lessen geschorst vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april 2020. De algemene richtlijn geeft aan dat ouders die thuiswerken hun kinderen thuis houden en wij zo weinig mogelijk leerlingen opvangen op school.

Voor de leerlingen van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie), wordt wel noodopvang voorzien (Men raadt ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door senioren, ouder dan 65 jaar.) Ouders van aanwezige leerlingen worden telefonisch gecontacteerd om te informeren naar hun werksituatie en kunnen gevraagd worden een attest van de werkgever voor te leggen. 

Wij verzoeken ALLE OUDERS om de klastitularis op de hoogte te brengen van toch aanwezige leerlingen EN te registeren via onderstaande link of QR-code uiterlijk op 29.03.2020 om 20u.

Inschrijven kinderen voor de week van 30 maart tot 3 april 2020. 

Busritten blijven geannuleerd.

Wij werken met een minimale bezetting van personeelsleden, daarom is REGISTREREN VERPLICHT, zodat wij weten hoeveel personeel wij moeten inzetten. MIJN LERAREN WERKEN MAXIMAAL VAN THUIS UIT EN KOMEN ENKEL NAAR SCHOOL VOOR DE NOODOPVANG VAN DE NOODZAKELIJKE LEERLINGEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

Ouders die normaal geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang maar dit nu toch nodig hebben mogen een mail sturen naar robbedoes@aartselaar.be. De schoolopvang blijft ook open. 

Wij vragen nog steeds uitdrukkelijk om het schooldomein niet te betreden. Kinderen die naar de vooropvang gaan worden afgezet aan de deur van de refter, kinderen die opgehaald worden in de naschoolse opvang worden daar afgehaald.

De poort van de Zwaluwenlaan blijft afgesloten.

Toch aanwezige leerlingen zijn aanwezig op school om 8u30. Nadien wordt de school afgesloten en kan uw kind niet meer alleen naar de klas.

Kinderen worden niet meer afgehaald in de klassen. Alle kleuters worden afgehaald aan de ROZE poort en de leerlingen van de lagere school worden afgehaald aan de GELE poort. Laat uw kinderen niet ophalen door kwetsbare groepen (grootouders ouder dan 65 jaar).

Kinderen kunnen enkel nog opgehaald worden om 12u05 en 15u20. U hebt geen toegang meer tot onze schoolgebouwen.

Is uw kind ziek dan blijft het thuis, wordt uw kind ziek dan moet het de school onmiddellijk verlaten.

Hou zeker smartschool in de gaten, onze leraren sturen jullie wekelijks tips, online tools, oefeningen kweetet, bingel.... zodat kinderen thuis ook nog een aantal reeds geleerde zaken kunnen blijven inoefenen.  

Wij informeren jullie binnenkort over een stand van zaken na de paasvakantie.

Begin volgende week informeren wij jullie ook omtrent onze wafeltjesverkoop.

Tijdens de paasvakantie is er betalende noodopvang mogelijk voor leerlingen waarvan ouders een beroep uitoefenen in de cruciale sector via De Robbedoes. Indien jullie dit nodig hebben kan u contact opnemen met robbedoes@aartselaar.be. 

wafeltjesverkoop wordt verlengd tot vlak na de paasvakantie

fijne krokusvakantie

INFOVOORMIDDAG 15/02 NIEUWE INSCHRIJVINGEN tussen 10 en 12u

GO! basisschool De Blokkendoos stelt zich voor

Maak kennis met onze school!

ITALIAANS EETFESTIJN

Er zijn momenteel geen berichten beschikbaar.