U bent hier: Home

hervatten van de kleuterschool

De lessen hervatten voor uw kleuter vanaf donderdag 4 juni 2020. 

Opgelet : maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2020 is de school gesloten omwille van Pinksteren. 

De noodopvang  vervalt voor alle kleuters. 

Het wassen van de handen is verlicht zodra de kleuters op school toekomen. Ook op andere momenten van de dag zullen kinderen verplicht worden hun handen te wassen.  Onze personeelsleden zullen op bepaalde ogenblikken een mondmasker dragen. 

De kleuters van de tweede en derde kleuterklas verlaten de school langs de blauwe poort. Laat uw kleuter niet ophalen door kwetsbare groepen (grootouders ouder dan 65 jaar) en hou voldoende afstand aan de schoolpoort. Je kan bijvoorbeeld ook wachten aan de overkant van de straat op uw zoon of dochter tot de klasrij aan de blauwe poort verschijnt. 
De ouders van de peuterklas of de eerste kleuterklas halen hun kleuters op aan de klas zoals gebruikelijk. Wij vragen jullie uitdrukkelijk om een mondmasker te dragen bij het betreden van ons schooldomein! 
Wij vragen om indien mogelijk zo weinig mogelijk gebruik te maken van onze voor-en naschoolse opvang.  Deze gaat door op de kleuterspeelplaats voor uw kleuter. Kinderen van de lagere school worden op de speelplaats van de lagere opgevangen. 

De poort van de Zwaluwenlaan wordt enkel gebruikt door de leerlingen van de middenschool. 

Behalve voor het afhaalmoment van de eerste kleuterklas heeft u geen toegang meer tot onze schoolgebouwen. 

De kinderen spelen tijdens de lessen in aparte speelzones. 

Alle kinderen die een hele dag naar school komen BLIJVEN OP SCHOOL ETEN omwille van alternerende speeltijden. 

Er is geen busvervoer voorzien voor onze leerlingen tot het einde van het schooljaar. 

Is uw kind ziek dan blijft het thuis, wordt uw kind ziek dan moet het de school onmiddellijk verlaten. Is één van de gezinsleden ziek dan blijft uw kind ook thuis. 

Tot slot willen we jullie als ouders heel erg danken voor al jullie flexibiliteit en het strikt opvolgen van de afspraken. 

hervatten van de lagere

De lessen hervatten in alle klassen van de lagere school vanaf 5 juni.

Op donderdag 4 juni krijgen de leerlingen van L1-L2 en L6 nog les in een halve klasgroep zoals deze week ook het geval was. 

Opgelet : maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2020 is de school gesloten omwille van Pinksteren. 

Voor de leerlingen van wie de beide ouders een job uitoefenen en thuiswerk niet mogelijk is wordt noodopvang voorzien op donderdag 4 juni 2020. Ouders van aanwezige leerlingen worden verplicht een attest van de werkgever voor te leggen. 

Vanaf 5 juni 2020 vervalt de noodopvang voor alle leerlingen. 

Mocht uw zoon of dochter gebruik maken van de  noodopvang dan gaat deze mogelijks niet in de vertrouwde klas van uw kind door maar in een ander lokaal met een andere leerkracht. Mogelijks zitten zij nauwelijks samen met klasgenootjes daar we werken met opvangbubbels. Onze personeelsleden dragen op school een mondmasker. Gelieve uw kind hierop voor te bereiden. 

Het wassen van de handen is verlicht zodra de leerlingen op school toekomen. Ook op andere momenten van de dag zullen kinderen verplicht worden hun handen te wassen.  

Wij verzoeken ALLE OUDERS om de klastitularis op de hoogte te brengen van toch aanwezige leerlingen EN te registeren voor de NOODOPVANG uiterlijk op 30.05.2020 om 20u (opgelet : dit is zaterdagavond) via : hier kan u registreren

Wij vragen nog steeds uitdrukkelijk om het schooldomein niet te betreden.

Kinderen die les volgen op school komen binnen langs de gele poort en zullen de school opnieuw verlaten langs de gele poort. 
De noodopvang op 4 juni zal doorgaan in de refter. Uw kind kan daar terecht vanaf 8u15. 
Wij vragen om indien mogelijk zo weinig mogelijk gebruik te maken van onze voor-en naschoolse opvang. Deze gaat voor uw zoon of dochter op de speelplaats van de lagere school. 

De poort van de Zwaluwenlaan wordt enkel gebruikt door de leerlingen van de middenschool. 

Laat uw kinderen niet ophalen door kwetsbare groepen (grootouders ouder dan 65 jaar) en hou voldoende afstand aan de schoolpoort. Je kan bijvoorbeeld ook wachten aan de overkant van de straat op uw zoon of dochter tot de klasrij aan de gele poort verschijnt. 

Mogen wij vragen om uw zoon of dochter eigen schrijfgerief mee te geven naar school, alsook de nodige schriften e.d. De leerkracht informeert u hierover. 

Preteaching vervalt vanaf 5 juni 2020 voor alle klassen van de lagere school. 

U hebt geen toegang meer tot onze schoolgebouwen. 

De kinderen spelen tijdens de lessen in aparte speelzones en krijgen een vaste werktafel in het klaslokaal toegewezen. 

Alle kinderen BLIJVEN OP SCHOOL ETEN (noodopvang en les), er is geen mogelijkheid om 's middags thuis te gaan eten omdat we werken met alternerende speeltijden en pauzes. 

Er is geen busvervoer voorzien voor onze leerlingen tot het einde van het schooljaar. 

Is uw kind ziek dan blijft het thuis, wordt uw kind ziek dan moet het de school onmiddellijk verlaten. Is één van de gezinsleden ziek dan blijft uw kind ook thuis. 

Omwille van het warme weer werden op school in enkele bomen processierupsen vastgesteld. Deze werden vandaag reeds behandeld door de gemeente en een aantal stukken van het schooldomein werden preventief afgesloten. Binnen enkele dagen volgt een nabehandeling en laten we de grasvelden nog eens extra maaien alvorens de leerlingen terug naar school komen. 

Tot slot willen we jullie als ouders heel erg danken voor al jullie flexibiliteit en het strikt opvolgen van de afspraken. 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

MAATREGELEN CORNONAVIRUS

Beste ouder,

Vorige weken brachten wij u reeds op de hoogte dat de lessen nog niet zullen starten voor uw zoon of dochter. 

U kan dus zoals de voorgaande weken gebruik maken van onze noodopvang van maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei 2020. 

Voor de leerlingen van wie de beide ouders een job uitoefenen en thuiswerk niet mogelijk is wordt noodopvang voorzien.

Ouders van aanwezige leerlingen worden verplicht een attest van de werkgever voor te leggen. 

Deze noodopvang gaat mogelijks niet in de vertrouwde klas van uw kind door maar in een ander lokaal met een andere leerkracht. Mogelijks zitten zij nauwelijks samen met klasgenootjes daar we werken met opvangbubbels. Onze personeelsleden dragen op school een mondmasker. Gelieve uw kind hierop voor te bereiden. 

Het wassen van de handen is verlicht zodra de leerlingen op school toekomen. Ook op andere momenten van de dag zullen kinderen verplicht worden hun handen te wassen. Kinderen moeten 1,5 m afstand houden van elkaar. 

Wij verzoeken ALLE OUDERS om de klastitularis op de hoogte te brengen van toch aanwezige leerlingen EN te registeren uiterlijk op 23.05.2020 om 20u (opgelet : dit is zaterdagavond) via : hier kan u registreren

Wij werken nog steeds met een minimale bezetting van personeelsleden, daarom is REGISTREREN VOOR DE NOODOPVANG VERPLICHT, zodat wij weten hoeveel personeel wij moeten inzetten. MIJN LERAREN WERKEN MAXIMAAL VAN THUIS UIT OM HET PRETEACHEN MOGELIJK TE BLIJVEN MAKEN EN KOMEN ENKEL NAAR SCHOOL VOOR DE OPVANG VAN DE NOODZAKELIJKE LEERLINGEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD of VOOR EFFECTIEVE LES AAN EEN HALVE KLASGROEP VANAF 15.05.2020. 

Wij vragen nog steeds uitdrukkelijk om het schooldomein niet te betreden. Kinderen die gebruik maken van de opvang gaan naar de kleuterspeelplaats. De speelplaats van de lagere school wordt gebruikt door de leerlingen van L1-L2 en L6 die effectief les krijgen op school. 

Wij vragen om indien mogelijk zo weinig mogelijk gebruik te maken van onze voor-en naschoolse opvang.  

De poort van de Zwaluwenlaan blijft afgesloten. 

Toch aanwezige leerlingen zijn aanwezig op school om 8u30. Nadien wordt de school afgesloten en kan uw kind niet meer alleen naar de opvang. 

Alle kinderen worden afgehaald aan de roze poort of blijven in de naschoolse opvang. Mogen wij vragen om maximaal de afstand van 1,5 m te respecteren aan de schoolpoort. 

Laat uw kinderen niet ophalen door kwetsbare groepen (grootouders ouder dan 65 jaar). 

Kinderen komen een ganse dag naar de noodopvang of een ganse dag naar de effectieve lessen in L1-L2 en L6. Halve dagen zijn organisatorisch niet meer mogelijk. U kan uw kind ook niet later brengen of vroeger afhalen. 

U hebt geen toegang meer tot onze schoolgebouwen. 

De kinderen van de noodopvang zullen ook spelen in aparte speelzones. Bekijk hier enkele foto's van de noodopvang.

Alle kinderen BLIJVEN OP SCHOOL ETEN (noodopvang en les) , er is geen mogelijkheid om 's middags thuis te gaan eten. 

Er is geen busvervoer voorzien voor onze leerlingen. 

Is uw kind ziek dan blijft het thuis, wordt uw kind ziek dan moet het de school onmiddellijk verlaten. Is één van de gezinsleden ziek dan blijft uw kind ook thuis. 

 

Voor opvang na schooltijd kan u contact openemen met robbedoes@aartselaar.be

wafeltjesverkoop wordt verlengd tot vlak na de paasvakantie

Er zijn momenteel geen berichten beschikbaar.