U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Ook dit schooljaar voorzien wij drie toonmomenten voor nieuwe instappende kleuters.

Dit schooljaar voorzien wij de volgende data : vrijdag 27 oktober, vrijdag 8 december en vrijdag 30 maart, telkens van 9u tot 10u. 

Inschrijvingen na afspraak

Gedurende het schooljaar kan u inschrijven na telefonische afspraak op het nummer 03 887 66 91 of via info@bsdeblokkendoos.be. Voor rondleidingen nodigen wij instappende kleuters graag uit op één van onze toonmomenten. Indien u kinderen van de lagere school wenst in te schrijven geven wij u graag een rondleiding op onze infovoormiddag op zaterdag 24 februari tussen 10u en 12u. 

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de ISI-pluskaart en het identiteitsbewijs van uw kind, dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, bij zich heeft.

Rapport (voor de leerlingen van de lagere school).

Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

Gelieve voorafgaand onze inlichtingenfiche in te vullen en terug mee te brengen naar het inschrijfmoment.

Hier vindt u meer informatie over het invullen van de inlichtingenfiche. 

 

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2018-2019

Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn) kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2017 t.e.m. 28 februari 2018.
Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2017 t.e.m. 28 februari 2018. 

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019

Vanaf 1 maart 2018 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2018-2019 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht. 

Graag voorafgaande aan de inschrijving een afspraak maken op 03 887 66 91 of via info@bsdeblokkendoos.be. 

Welke documenten breng ik mee?

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Identiteitskaart of bewijs van identiteit van uw kind 
  Eventueel ISI-pluskaart

• Identiteitskaart of bewijs van identiteit van de ouders. 

 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen 2018-2019 op datum van 23/07/2018 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2016 : INSTAPKLAS 52 32
  2015 : EERSTE kleuter 52 16
  2014 : TWEEDE kleuter 52 0
  2013 : DERDE kleuter 52 13
Leerjaar L1 52 0
  L2 52 19
  L3 52 5
  L4 52 2
  L5 52 2
  L6 52 6