U bent hier: Home » Participatie » CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB vervangt sedert 1 september 2000 het PMS-centrum (en het centrum voor medisch toezicht). Je vindt er vakmensen waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

► medische discipline (arts, verpleegkundige)
► maatschappelijke discipline
► psycho-pedagogische discipline

Deze vakmensen werken nauw samen om het welbevinden van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan te bevorderen. Ze dragen ertoe bij dat iedere leerling zich goed voelt, zodat kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen ontwikkeld worden. De dienstverlening wordt per school georganiseerd. Voor elke school verzorgt een medisch team de begeleiding en staat er een volledig CLB-team ter beschikking.

Het CLB kan op vier domeinen begeleiden:

► het leren en studeren
► de schoolloopbaan
► de preventieve gezondheidszorg
► de sociale- emotionele ontwikkeling

Het CLB-team verbonden aan onze school bestaat uit:

Directeur - Cora Linskens
Arts - dokter Marianne Schoeters
Psycholoog/pedagoog - Katia Perales
Maatschappelijk werker - Sara Van Wonterghem
Verpleegkundige - Martine Van Breedam

adres CLB: 

CLB - Boom
E. Tinelstraat 3
2850 Boom
tel:  03 888 24 21
fax: 03 844 63 99
e-mail: info@clbrivierenland.be

Meer info via http://www.clbrivierenland.be/