U bent hier: Home » Participatie » schoolraad

Mag ik u voorstellen … Onze schoolraad.

 

Voorzitter: Jan Walschap
Ondervoorzitter: Robert Mathy
Secretaris: Tinne Theuwen


Het nieuwe team van de schoolraad startte zijn activiteiten in april 2017. De schoolraad bestaat uit 3 leden verkozen door en uit de ouders (Jan Walschap, Robert Mathy  Philippe Pluquin), 3 leden verkozen door en uit het personeel (Evi Crijns, Tinne Theuwen en Mathias De Bock) en 2 gecoöpteerde leden (Inge Hertmans en Kurt Verycken). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden:

1° advies aan de directeur inzake:
a) de algemene organisatie van de school
b) de werving van leerlingen
c) de organisatie van “extramuros” en parascolaire activiteiten
d) het schoolbudget
e) het schoolwerkplan


2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur scholengroep inzake:
a) de toewijzing van het mandaat van directeur
b) de programmatie van het studieaanbod
c) de schoolinfrastructuur
d) de organisatie van het leerlingenvervoer


3° overleg met de directeur inzake:
a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
c) welzijn en veiligheid op de school
d) het schoolreglement

De schoolraad heeft tevens het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.