U bent hier: Home » Participatie » OC-VROBA

VROBA 

VROBA staat voor 'Vriendenkring en Oudercomité de Blokkendoos Aartselaar'.

Volg alle berichten van VROBA op FACEBOOK

Oudercomité

Het nieuwe schooljaar is ondertussen al een flink eind gestart. Zo’n start is altijd een blij weerzien van klasgenoten en leerkrachten. En dat is voor het oudercomité niet anders.
Je kan ze dan ook het beste omschrijven als een creatieve en actieve ‘bende’ met een warm hart voor de school. Met het oudercomité willen we de band tussen ouders, kinderen en het schoolteam versterken door initiatieven te nemen, samen met de school. Daarmee bouwen we aan een fijne en aantrekkelijke leef- en leeromgeving voor de kinderen.

Het oudercomité bundelt haar werking rond 3 peilers : informeren, ontmoeten en adviseren.

Informeren
We informeren de ouders over de werking van de school en de (pedagogische) projecten die de school organiseert binnen de leeromgeving;

Ontmoeten
Samen met het schoolteam activiteiten organiseren om de ouders samen te brengen. Met de boekenbeurs, de kerstmarkt en het schoolfeest staan er alvast drie mooie evenementen op de kalender.

Adviseren
Het oudercomité adviseert de school in haar pedagogische werking vanuit het standpunt van de ouders.

Als oudervereniging willen we graag een breed draagvlak creëren bij de ouders én binnen het schoolteam. Daarom willen we u graag oproepen om deel uit te maken van onze werking. Je kan ons bereiken voor vragen, bedenkingen en bezorgdheden op oudercomite.blokkendoos@gmail.com of bij een van de leden.

verslag oudercomité 13 november 2018

verslag oudercomité 29 januari 2019

verslag oudercomité 26 maart 2019

verslag oudercomité 4 juni 2019

activiteiten OC schooljaar 2019-2020

verslag oudercomité 24 september 2019

De Vriendenkring

De Vriendenkring van 'De Blokkendoos' heeft reeds een jarenlange traditie binnen de school. Door het inrichten van allerhande activiteiten slagen zij er telkens weer in om voor extra middelen en mogelijkheden te zorgen voor de kinderen van onze school.Alle opbrengsten van deze activiteiten gaan rechtstreeks naar onze leerlingen: tussenkomsten in de schoolreizen, didactische uitstappen, allerhande geschenken voor de feestdagen,... Kortom voor allerlei zaken waarvoor het schoolbudget ontoereikend is. In de Vriendenkring zitten zowel ouders van kinderen die hier nu naar school gaan als ouders van leerlingen die reeds lange tijd zijn 'afgezwaaid'.
De vereniging heeft maar één doelstelling: aan alle leerlingen gelijke kansen geven.

Op onze parking staat een papiercontainer. Onze vrijwilligers vullen op regelmatige basis deze container, de opbrengsten gaan integraal naar onze leerlingen d.m.v. allerhande projecten. Zo wordt de opbrengst dit schooljaar gebruikt voor het actualiseren van de digitale schoolborden in het derde-vierde-vijfde en zesde leerjaar.

Papier mag u in dozen achterlaten in het hokje achter de papiercontainer. Gelieve enkel papier mee te brengen, geen restafval of isomo. Bij sluikstorten mag u altijd onze vriendenkring verwittigen via info@vroba.be.